MENU

Sociala medier strategi och implementering

Detta är en kurs för dig som vill ha kunskap och verktyg för att starta upp den sociala närvaron på ditt företag, med varumärkets story och värden som grund. Du vill förstå möjligheterna med att ha en strategisk plan för företagets närvaro i de sociala medierna, och du vill ha verktyg och modeller som går att tillämpa på ditt eget företag och varumärke.

Du vill också få kunskap att starta upp företagets sidor på de olika medierna samt insikter i redaktörsrollen. Vad, hur och hur ofta ska man kommunicera, hur skapar man virala inlägg, hur fungerar kopplingarna mellan de olika medierna, hur samverkar de sociala medierna med hemsidan, o s v. Du behöver också få grundkunskap i SEO och hur de sociala medierna kan bidra till ett bättre sökresultat och förbättrad inbound marketing.

Kursinnehåll:

Dag ett utgår vi från ett exempelföretag och tar oss steg för steg igenom detta företags strategiska plattform. Målet är att förstå innebörden av begrepp som kärnvärden, konkurrensfördelar, EFI-analys, positionering, o s v.

Vi går igenom innehållet i en social mediastrategi och tillämpar våra nya kunskaper i en workshop där ni jobbar tillsammans för att applicera exempelföretagets värden och målsättningar och ta fram en enkel social mediastrategi för detta företag.

Denna dag ägnar vi också åt att gå igenom vad sökmotoroptimering är och hur det fungerar i praktiken.

Dag två tar vi våra kunskaper ett steg längre och går igenom hur man startar upp en ny Facebook-sida och gör lämpliga kopplingar mellan sidan och ditt personliga konto (aktuellt för mindre företag). Vi tar oss igenom grundinställningarna och pratar om apps, kopplingar till andra sociala kanaler som Instagram, YouTube, Twitter, o s v.

Vi går sedan igenom metoder och teknik för att öka antalet följare och öka konvergensen. Det handlar om innehåll, texter, #hashtags, bilder, tävlingar, timing, apps, o s v. Vi pratar också om hur Facebook kan bli en kanal/besöksdrivare till din blogg/webbsida, till MyNewsdesk, o s v.

Efter kursen kommer du att ha ett utkast till en content calendar för din sida samt en rad idéer till hur du kan driva mer trafik till din Facebook-sida, få fler följare samt öka trafiken från Facebook till din webbsida.

 

Sociala medier strategi och implementering

 

Övriga kurser:

Webbstrategi med varumärket som grund

Webbsida i WordPress Grund

Facebookredaktör Grund

Sökordsoptimering Beginner

 

Boka eller gör en förfrågan här!