MENU

Webbstrategi med varumärket som grund

Detta är en kurs för dig som vill ha kunskap och verktyg för att ta fram en webbstrategi för ditt företag, med varumärkets story och värden som grund. Du vill förstå möjligheterna med att ha en strategisk plan för företagets närvaro på webben, och du vill ha verktyg och modeller som går att tillämpa på ditt eget företag och varumärke.

Förmodligen har du en ledande position på företaget eller ett övergripande kommunikationsansvar. Kursen passar både små och stora företag och de verktyg vi jobbar med kan tillämpas på såväl nystartade som väletablerade företag eller organisationer.

Kursinnehåll:

I del ett utgår vi från ett exempelföretag och tar oss steg för steg igenom detta företags strategiska plattform. Målet är att förstå innebörden av begrepp som kärnvärden, konkurrensfördelar, EFI-analys, positionering, o s v.

I del två går vi igenom innehållet i en webbstrategi. Vi pratar om hur man bygger upp en strategi för sin digitala närvaro, hur man tänker strategiskt kring digitala medieval, sociala medier och vilka delar som bör finnas med i den övergripande webbstrategin.

Till sist tillämpar vi våra nya kunskaper i en workshop där ni jobbar tillsammans för att applicera exempelföretagets värden och målsättningar och ta fram en enkel webbstrategi för detta företag.

Under kursen kommer vi även att beröra ämnen som content development, d v s kunskap, metoder och hjälpmedel för utveckling av kommunikationen i de digitala och sociala kanalerna.

Webbstrategi med varumärket som grund

 

Övriga kurser:

Webbsida i WordPress Grund

Sociala medier strategi och implementering

Facebookredaktör Grund

Sökordsoptimering Beginner

 

Boka eller gör en förfrågan här!