Bild och Ram på Råå har mer än 30 års erfarenhet i hantverkstradition inom kvalitetsinramning.  Under sommaren 2021 har erbjudandet utvecklats till att bli en komplett leverantör av reproduktions-, Fine Art print– och inramningstjänster. Bild och Ram på Råå är nu på gång att bli nordvästra Skånes ledande helhetsleverantör för tjänster inom bildkonst.

Expedition Edman har tagit fram den nya webbsidan där de tre benen presenteras; Reprofotografering, Printstudio och Ramverkstad.

www.bildaram.se