Expedition Edman är en liten, produktionsinriktad webb- och reklambyrå i Helsingborg som drivs av mig, Carina Edman. Med ditt varumärke i fokus tar jag fram kreativt, relevant och sökbart innehåll för digitala, sociala och tryckta medier.

Med mer än tjugofem års erfarenhet kan jag hjälpa dig med allt från konceptutveckling, formgivning, copywriting, kommunikation samt reklam- och webbproduktion. Slutresultatet kan vara allt från en webbsida till en bok. Eller en hel kampanj för utvalda kanaler.

Idé och koncept

Med en stark idé som grund bygger Expedition Edman kreativa koncept för de kanaler som passar ditt budskap allra bäst. Om det känns rätt tar jag fram en eller flera strategiska plattformar som säkerställer kontinuitet och tydlighet även på lång sikt.

Webbproduktion

Utgångspunkten är oftast WordPress och jag bygger din webbsida med höga krav på design, kommunikation, funktion och sökbarhet. Arbetsgruppen finns vid din sida hela vägen från registrering av domän till framtagning av struktur, form och innehåll.

Grafisk produktion

Att erbjuda dina kunder en broschyr eller bok att hålla i handen är många gånger underskattat. Med många års erfarenhet av traditionell reklamproduktion kan jag hjälpa dig ta fram en trycksak som ger ditt budskap rätt dignitet.

Webbsidor

Sökordsoptimerade webbsidor, webbutiker och digitala
plattformar med funktioner som ökar interaktionen.

Nyhetsbrev

Kreativa nyhetsbrev skapade från grunden och med bra innehåll; texter, illustrationer och bilder.

Broschyrer

Dokumentationer, kataloger, årsredovisningar och andra
trycksaker. Små eller stora produktioner.

Kampanjer

Annonsmaterial, flyers och utskick av olika slag. Med ett
starkt kommunikationskoncept som grund.

Butik

Skyltar, förpackningar och etiketter för butik eller mässa.
Med starka budskap och snygg design

Socialt

Strategiska plattformar, hjälp vid uppstart samt smarta
redaktörstjänster för din sociala närvaro.

Kontakta mig idag för ett förutsättningslöst möte, så lägger jag upp en plan för hur vi tillsammans på ett konstruktivt och kostnadseffektivt sätt ska lyfta ditt varumärke och ditt erbjudande.