Copy
och konceptutveckling till Länsbergs fastighetsbyrå. Mångårigt samarbete i
arbetsgrupp med AD Camilla Andersson, Bubbla Idébyrå.

Expedition Edman - Länsbergs