Att en webbplats är så mycket mer än en visualisering av varumärkesplattformen och den grafiska profilen är inte svårt att ta till sig. Men hur gör man då för att implementera varumärket på webben och utnyttja mediet fullt ut?

En bra början kan vara att analysera sin kärnprodukt/kärnverksamhet i en enkel EFI-analys – som alla kan göra. Nämligen lista alla de goda EGENSKAPERNA, beskriva varje egenskaps FÖRDEL och sedan tänka till kring vad denna fördel egentligen INNEBÄR för den målgrupp man vill nå.

Varje copywriter får lära sig att alltid kommunicera på denna innebördsnivå, d v s att formulera budskapet utifrån INNEBÖRDEN och den skillnad som produkten eller tjänsten verkligen gör för mottagaren.

Samma sak gäller för webben, med skillnaden att här gäller det att ”göra”, inte bara ”säga”. Att med webbens alla möjligheter som verktygslåda skapa reell nytta för besökaren och verkligen göra skillnad. Detta är det bästa (och kanske enda) sättet att bygga sitt varumärke på webben.

EFI-analysen är ett bra exempel på att genuin marknadsföringskunskap är en bra grund för all kommunikation, genom alla tider. Liksom kreativitet, idéhöjd, människokunskap och förmåga till inkännande. Tricket på webben är att våga skala bort det statiska varumärkessnacket och gå rakt på det som verkligen gör skillnad för besökaren.