Haga Park

Utveckling
av kommunikation, struktur och copy, i samarbete med Smarta System AB. Fokus på
storytelling, inspirerande bilder och enkel bokning.

Expedition Edman - Haga Park

Unilever

Artikel i kundtidning. Ansvar för text – Carina Edman.

Unilever

Klimabolaget

Annonsserie riktad mot retailkunder inom städ, publicerad i branschtidning.

Expedition Edman - Frida