Unilever

Artikel
i kundtidning. Ansvar för text – Carina Edman.

Unilever

Klimabolaget

Annonsserie riktad mot retailkunder inom städ, publicerad i branschtidning.

Expedition Edman - Frida