Skåne-möllan annonsserie

Annonsserie för Skåne-möllans TTT-produkter. Annons riktad mot industribagare. Copywriting och konceptutveckling Carina Edman. AD Camilla Andersson.

Skåne-möllan

Kullachips

Framtagning av logo, grafisk profil, storytelling samt förpackningsdesign till mathantverksvarumärket Kullachips. En enkelt redigerbar wordpress-sida med webbshop med Woocommerce samt presentation av varumärke och produkter.

Lär&Se!

Framtagning av logotype samt profil till Lär&Se!, ett företag som bedriver utbildning för seniorer i vardags-IT.

Isover

För Isovers räkning har jag tagit fram koncept och copytexter till en stor mängd publikationer; annonser, broschyrer, foldrar, inbjudningar, nyhetsbrev, artiklar, case-beskrivningar samt webbcopy/struktur till företagets olika hemsidor. Ett nära samarbete under många år.

Hotel Skansen

Mångårigt samarbete med Bubbla Idébyrå. Konceptutveckling, annonscopy, webbcopy samt texter och idéutveckling i en mångfald broschyrer, flyers, foldrar, menyer, affisher, o s v.