Förpackningsdesign och -produktion till Klimabolagets
produkter inom Frida – SPA.

Expedition Edman - Frida SPA