Mångårigt samarbete med Bubbla Idébyrå. Konceptutveckling, annonscopy, webbcopy samt texter och idéutveckling i en mångfald broschyrer, flyers, foldrar, menyer, affisher, o s v.