För Isovers räkning har jag tagit fram koncept och copytexter till en stor mängd publikationer; annonser, broschyrer, foldrar, inbjudningar, nyhetsbrev, artiklar, case-beskrivningar samt webbcopy/struktur till företagets olika hemsidor. Ett nära samarbete under många år.

 

Expedition Edman - Isover

 

Expedition Edman - Isover